ELMADAĞ BELEDİYESİ

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Elmadağ'da ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1. NÜFUS CÜZDANI

* Nüfus cüzdanları fotoğrafları ve son on yılı geçmemiş olacaktır.

2. NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

* Nüfus kayıt örneği onaylı olarak Nüfus Müdürlüklerinden alınacaktır.

* 18 yaşını doldurmayanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

3. EVLENME BEYANNAMESİ

* Beyannameler doldurulurken bütün bölümler kitap harfleri ile doldurulacak,silinti,kazıntı ve karalama yapılmayacak, yanlışlık olduğu takdirde üstü çizileren beyan sahibi tarafından düzeltilip imzalanacaktır. Kesinlikle daksil kullanılmayacaktır.

* Beyanname 2 adet ikisi de resimli, mühürlü(Resimler dahil) tasdik ve imza edilecektir. Evlenecek kişilerin birinin ilçemizde ikamet etmesi halinde müracaatı kabul edilip beyannameler tarafımızca tasdiklenecektir. (Not: Beyannameleri Mahalle Muhtarı,noterler,Daire Amiri ve Konsoloslukça tasdik edilmesi halinde de müracaat kabul edilecektir.)

* Medeni hal kısmına (Bekar,Dul,Boşanmış) uygun olan yazılacaktır.Dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma kararının kesinleşme tarihi gün ay ve yıl olarak yazılacaktır.

* Medeni Hali dul ve boşanmış olan bayanlar, 300 günlük süreleri dolmadan evlenmeleri için mahkemeden İddet Müddetini kaldırma kararı getireceklerdir.

* Beyannameye,nüfus cüzdanında yazılı olan Adı-Soyadı, Doğum tarihi(Gün,ay,yıl),T.C seri numarası düzgün bir şekilde yazılacaktır.

4. FOTOĞRAF

* Fotoğraflar 5'şer adet vesikalık ve son 6 ay zaman zarfında çekilmiş olması gerekmektedir.

* FOTOKOPİ VE BİLGİSAYARLA ÇOĞALTILAN RESİMLER KABUL EDİLMEZ.

5. SAĞLIK RAPORU 1.Medeni Kanunun 136. Maddesi gereği çiftler evlenmelerine engel hastalığın bulunmadığını gösteren sağlık raporunu yalnızca listedeki Sağlık Ocaklarından alacaklardır.

6. EVLENME YAŞ

* 18 yaşını tamamlamış olanlar; kendi iradeleri ile evlenebilirler.

* 17 yaşını tamamlamış olanlar; anne-baba veya vasisinin izni ile evlenebilirler.

- Beyanda "yasal temsilcinin izni" bölümüne anne-baba veya vasisinin imzası ile adı-soyadı yazılarak; Noter,Muhtar veya Evl. Memuruna onaylatılacaktır. (Yasal temsilcinin bilgileri, nüfus kayıt örneği ile belgelenecektir).

* 16 yaşını tamamlamış olanlar; Mahkeme Kararı ile evlenebilirler.

- Aile Mahkemesinden; evlenmesine izin verildiği belirtilen, hakim kararı getirilecek ve beyanda, " yasal temsilcisinin izni" bölümüne anne-baba veya vasisinin imzası ile adı-soyadı yazılarak; muhtar, noter, veya Evl. memuruna onaylatılacaktır.(Yasal temsilcinin bilgileri, nüfus kayıt örneği ile belgelenecektir.)

* Kendi soyadını kullanmak isteyen bayan 2 adet soyadı dilekçesini memurluğumuza verecektir.

7. YABANCI UYRUKLU

* Yabancı Uyruklu olan erkek veya kadın Türkçe Bekarlık Belgesini (Evlenme Ehliyeti Belgesi) bağlı olduğu konsolosluktan alacaktır. Bu belgede kişinin adı, soyadı, ana adı ve baba adı doğum tarihini ve evlenmesine engel bir halinin bulunmadığı gösterir şekilde Türkçe, Türk Dış İşleri Bakanlığı'ndan onaylattıktan sonra 1 adet fotokopisiyle birlikte getirilecektir.

* Pasaport yeminli bürodan Türkçe tercümesi yaptırılarak noter tasdikli olacak şekilde getirilecektir.

* Yabancı uyruklı bay ve bayan Türkçe bilmiyorsa nikahta tercüman getirmek zorundadır.

8. İZİN BELGESİ

* Elmadağ'da ikamet etmeyen çiftler, bağlı bulunduğu belediyeden İzin Belgesi ile geleceklerdir.

* Elmadağ'da ikamet edip de izin belgesi alarak başka belediyede nikah yaptıracak çiftler, beyannamelerin her ikisini de resim yaptıracak, Nüfus Cüzdanı, Nüfus kayıt örneği ve Sağlık Raporları ile birlikte bizzat müracaat edeceklerdir.

İnönü cad. No:59 Elmadağ / Ankara

0312-863 0650

   

elmadag.bel.tr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.