EVREN BELEDİYESİ

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Evren'de ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

1. NÜFUS CÜZDANI

2. FOTOĞRAF (5' er adet vesikalık)

3. SAĞLIK RAPORU VE TALASEMİ TESTİ

YABANCI UYRUKLULAR

1. Yabancı uyruklu olan erkek veya kadın yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini, evlenmesine engel bir halinin bulunmadığını, medeni halini ve evleneceği kişinin kimlik bilgilerini gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belgeyi getireceklerdir.

2. Ayrıca kimlik veya pasaportun türkçe tercümeli ve noter takdikli suretini getireceklerdir.

AÇIKLAMALAR

* Evlilik müracaatı için çiftlerden birinin ilçemiz sınırlarında ikamet etmesi gerekmektedir. İlçemizde ikamet etmeyenler bağlı bulundukları belediyeden izin belgesi getireceklerdir.

* 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşından gün almış kadın ve erkek Mahkeme Kararı ile evlenebilir.

* 17 yaşını bitirmiş, 18 yaşından gün almış kadın ve erkek yasal temsilcinin izni ile evlenebilir.

* Yasal temsilcinin izni ile evlenecek olanların, anne, baba ve vasileri nüfus cüzdanları ile birlikte müracaat ve nikah esnasında hazır bulunacaktır.

* Vasi izni ile evlenecek olanlar ayrıca vasi kararı getirecektir.

* Medeni hali dul veya boşanmış olan bayanlar, 300 günlük iddet müddeti dolmadan evlenemezler. Ancak üçyüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya iddet müddeti kararı getirdiği takdirde evlenebilirler.

NOT

Nikah randevusu alan çiftler ergin ve mümeyyiz olan iki şahitle birlikte nikah saatinde hazır bulunacaklardır.

Cumhuriyet cad. No:71 Evren / Ankara

0312-893 5001

   

evren.bel.tr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.