YENİMAHALLE BELEDİYESİ

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Yenimahalle'de ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

MÜRACAAT

* Nüfus cüzdanlarının asılları ile birlikte şahsen müracaat edilecektir.

* Çiftlerden birinin yerleşim yeri adresinin Yenimahalle Belediyesi sınırları içerisinde olması halinde evlendirme memurluğumuza birlikte müracaat edebilirler. (Yerleşim yeri adresi Yenimahalle belediyesi sınırları dışında olan çiftler, bağlı bulundukları belediyenin evlendirme memurluğundan EVLENME İZİN BELGESİ getireceklerdir.)

İSTENİLEN BELGELER

1. EVLENME BEYANNAMESİ

Birimimizden temin edilip, fotoğraflı olarak 2 adet doldurulup; kadın ve erkeğin birlikte müracaatında, Evlendirme Memuru tarafından onaylanacaktır.

Taraflardan birinin bulunmaması halinde Muhtar veya Notere onaylatılacaktır.

a) Beyannameler doldurulurken; silinti, kazıntı ve karalama yapılmayacak, yanlışlık olduğu takdirde üzeri çizilerek, beyan sahibi tarafından düzeltilip imzalanacaktır.

b) Medeni hali; dul veya boşanmış olan kadının evlenebilmesi için, 300 gün süre geçmesi gerekmektedir. Bu süre dolmamış ise, Aile Mahkemesinden “ İddet Müddetinin Kaldırılması” kararı getirilecektir.

2. SAĞLIK RAPORU VE THALESSEMİ (AKDENİZ ANEMİSİ) TESTİ

Evlenmelerine engel hastalıklarının olmadığını belirten; fotoğraflı-mühürlü sağlık raporu ve thalessemi kan alındı belgesi getireceklerdir.

Sağlık raporu ve thalessemi testi; yalnızca Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen AÇS/AP merkezlerinden alınacaktır.

3. FOTOĞRAF

(5’er adet) 3’er adeti diğer belgelere gerekli olup, müracaat sırasında, 2’şer adet vesikalık fotoğraf getirilecektir.

Fotoğraflar; Kılık Kıyafet Kanununa uygun, son 6 ay içinde çekilmiş, yüz ve alın kısmını tamamen gösterir şekilde olacaktır. (Fotokopi resimler kabul edilmez.)

YABANCI UYRUKLULAR

a) Bağlı bulunduğu konsolosluktan, Türkçe “Bekarlık Belgesi” (Evlenme Ehliyet Belgesi) alınacaktır. Bu belgede; kişinin adı, soyadı, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve evlenmesine engel bir halinin bulunmadığı hususunun yanı sıra “bekar, boşanmış, dul” gibi medeni durumuda belirtilir şekilde olacak ve Türk Dışişleri Bakanlığı’na tasdik ettirilecektir. (Çok dilli ve Apostille belgelerin tasdik mecburiyeti yoktur.)

b) Pasaport; yeminli tercüme bürosundan, Türkçe tercümesi yaptırılarak, getirilecektir.

c) Çiftler; Türkçe bilmiyorlar ise, müracaat sırasında ve nikahta tercüman bulunduracaklardır.

EVLENME YAŞI

18 yaşını tamamlamış olanlar; kendi iradeleri ile evlenebilirler.

17 yaşını tamamlamış olanlar; anne-baba veya vasisinin izni ile evlenebilirler.

- Beyanda,”yasal temsilcinin izni” bölümüne anne-baba veya vasisinin imzası ile adı-soyadı yazılarak;

Muhtar, Noter veya Evl.Memuruna onaylatılacaktır.( Yasal temsilcinin bilgileri, nüfus kayıt örneği ile belgelenecektir.)

16 yaşını tamamlamış olanlar; Mahkeme Kararı ile evlenebilirler.

- Aile Mahkemesinden; evlenmesine izin verildiği belirtilen, hakim kararı getirilecek ve beyanda, “ yasal temsilcinin izni” bölümüne anne-baba veya vasisinin imzası ile adı-soyadı yazılarak; muhtar, noter, veya Evl.Memuruna .onaylatılacaktır. (Yasal temsilcinin bilgileri, nüfus kayıt örneği ile belgelenecektir.)

EVLENME İZİN BELGESİ

Yenimahalle Belediyesi sınırları dahilinde ikamet etmekte olup, izin belgesi alarak başka Belediyede nikah yaptıracak olanlar; nikah akdi yapılabilmesi için istenilen bütün belgeleri tamamlayıp, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

KIZLIK SOYADI

Evlendikten sonra, kızlık soyadını koca soyadı ile birlikte kullanmak isteyen kadın; Memurluğumuzca verilen 1 adet matbu dilekçeyi, başvuru sırasında doldurması gerekmektedir.

*** Uluslar arası Aile Cüzdanı; bedeli karşılığında, Memurluğumuzdan alınacaktır.

*** Memurluğumuza verilen bütün belgeler, dolmakalem veya pilot kalemle doldurulacaktır.

*** Belirtilen günde, nikah akdine gelmeyenlerin işlemleri iptal edilir ve hiçbir evrak verilmez.

BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 6 AYDIR. 6 AYDAN SONRASINA NİKAH GÜNÜ VERİLEMEZ.

 

 

İvedik cad. No:23 Yenimahalle / Ankara

0312-526 2626

   

yenimahalle.bel.tr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.