ÇUBUK BELEDİYESİ

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Çubuk'ta ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

NİKÂH İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGE LİSTESİ

1. Erkek ve Kadının resimli nüfus cüzdanı fotokopileri

Çiftlerin Nüfus cüzdanlarında medeni halleri Bekar olmak zorundadır.

2. Erkek ve Kadına ait 6’şar adet fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)

Çoğaltma fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

3. Evlenme Ehliyet Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğü – Evlendirme Memurluğu)

18 yaşını doldurmuş çiftler Evlenme Ehliyet Belgesini İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya Evlendirme Memurluğumuzdan almaları gerekmektedir.

4. Sağlık Raporu (Sağlık Grup Başkanlığı, Çubuk Kaymakamlığı yanı)

Talasemi Kan alındı belgesi için İlçemizde bulunan Sağlık Grup Başkanlığından (Kaymakamlık Yanı) Pazartesi ve Perşembe günleri saat: 08:00/10:00 arası alınmaktadır.

Diğer günlerde sağlık raporunu almak isteyen çiftler;

* Çankaya - Çankaya Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi - 0312.431 4813 - Boncuk sok. No:6 Kurtuluş / Ankara

* Etimesgut - Hemoglobinopati/Telasemi Tanı Merkezi - 0312.243 0708 - İstasyon mah. Leylak cad. Or sok. No:2/6 Etimesgut / Ankara

* Keçiören - Keçiören Toplum Sağlığı Merkezi - 0312.380 4184 (134) - Gazino Durağı Tepebaşı mah. Aksaray Cad. No:1 Keçiören / Ankara

yukarıda belirtilen yerlerden alabilirler.

İZİNLEME BELGESİ

* Çubuk’ta ikamet edipte İzin Belgesi alarak başka belediyede nikâh yaptıracak çiftler, nikâhta istenen tüm belgeleri hazırlayacaktır. (Nüfus Cüzdanı fotokopileri, Evlenme Ehliyet Belgesi, 6’şar adet fotoğraf olması gerekmektedir.)

* İzinleme Belgesi alacak olan çiftler birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

YABANCI NİKÂH İSTENEN BELGELER

1. Bekarlık Belgesi

* Yabancı Uyruklu olan erkek veya kadın Türkçe Bekarlık Belgesini. (Çok dilli belgeler) tasdike yönelik hiçbir işlem görmeden kabul edilerek işleme alınır.

* Bekarlık belgesi (Apostille) düzenlenmiş ise tasdike yönelik hiçbir işlem görmeden kabul edilerek işleme alınır.

* Yabancılar, Ülkemizdeki kendi Büyükelçiliklerinden alacakları bekarlık belgesinde adı, soyadı, ana adı ve baba adı ile doğum tarihini ve medeni halinin “Bekar” olduğunu gösterir şekilde olması gerekir. Alınan belge, Türk Dışişleri Bakanlığı ‘nda onaylattıracaklardır. Belge yabancı dilde ise Türk Dışişleri Bakanlığı tasdikinden sonra noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınacaktır.

* Evlenecek çiftler ülkelerinin resmi kurumlarından, aldıkları kendi dillerinde olan bekarlık belgesini Ankara’da bulunan ülke Büyükelçiliklerinde işleme alındıktan sonra Noter tasdiki işleminden sonra yeminli büroda tercümesi ve asılları ile birlikte Türk Dışişleri Bakanlığı’na onaylatıp, işleme alınır.

2. Doğum Belgesi : Kendi dilinde alınan belge noter tasdik ve Türkçe tercümesi ve asılları ile birlikte teslim edilecektir.

3. Pasaport : Pasaportun yeminli büroda tercümesinden sonra Noter tasdiki gerekir.

Not: Çiftler Türkçe bilmiyor ise Nikah ve müracaat esnasında yeminli bürodan tercüman bulundurmak zorundadırlar.

AÇIKLAMALAR

* 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşından gün almış kadın ve erkek mahkeme kararı ile evlenebilir.

* 17 yaşını dolduran, 18 yaşından gün almış kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

* Vasi olanlar ise vasi kararı getirecek ve vasisinin izni ile evlenebilecektir.

* Anne, baba ve vasiler nüfus cüzdanları ile birlikte müracaat esnasında ve nikah esnasında hazır bulunacaktır.

* Kendi soyadını kullanmak isteyen bayan 2 adet soyadı dilekçesini memurluğumuza verecektir.(Matbu form memurluğumuzdan alınabilir.)

* Medeni hali dul ve boşanmış olan bayanlar, 300 gün geçmedikçe evlenemezler. Evlenmeleri için mahkemeden “İddet Müddetinin” kaldırma kararını getirmeleri gerekmektedir.

Atatürk Caddesi Belediye İşhanı Çubuk / Ankara

0312-837 1073

   

cubuk.bel.tr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.