Hukuksal Konular

Belediye – Nikah İşlemleri

Evlilik tek tarafın beyanıyla yapılamayacağı için ÇİFTLERİN İLK BAŞVURUDA BERABER BULUNMALARI ZORUNLUDUR. Nikah işlemleri için damat veya gelin adayının bağlı bulunduğu ...
Devamını Oku

Yurtdışında Evlilik

Yurt dışında, Türk vatandaşı kadın ve erkek veya Türk vatandaşı ile yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir. Böyle ...
Devamını Oku

Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi

Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde ...
Devamını Oku

Evlenme Ehliyeti ve Şartları

Türk kanunlarına göre, evlenebilmek için reşit ve mümeyyiz olmak ve aşağıdaki diğer ek şartları taşımak gereklidir: 1 - Reşit olmak ...
Devamını Oku

Evlenmeye İtiraz

Evlenme dosyası hazırlanırken evlenme gününden önceki günün mesai saati bitimine kadar ilgililerce, tarafların evlenmeye ehil olmadıkları veya evlenme engellerinden birinin ...
Devamını Oku

Evliliğin Feshi

Evliliğin feshi, iptali veya butlanı; Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın kesinleşmesi ile evlilik birliğinin son bulmasıdır. Aile Kütüğüne Tescile İlişkin Esaslar ...
Devamını Oku

Savcılığa Bildirilecek Evlilikler

Batıl ve Kusurlu Evlenmeler, Nüfus Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na bildirilir. Batıl ve Kusurlu Evlenmeler İlçe nüfus müdürlüğüne gönderilen evlenme bildirimleri üzerinde ...
Devamını Oku

Evlilikte Mal Rejimi

Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesi ile kanunda belirlenen "Mal Ayrılığı Rejimi", "Paylaşmalı Mal ...
Devamını Oku