Evlilik tek tarafın beyanıyla yapılamayacağı için ÇİFTLERİN İLK BAŞVURUDA BERABER BULUNMALARI ZORUNLUDUR.


Nikah işlemleri için damat veya gelin adayının bağlı bulunduğu semtin nikah memurluğuna çiftlerin şahsen ve birlikte başvurmaları gerekmektedir. Sadece bir kez birlikte gidip imzalarınızı attıktan sonra işlemleri taraflardan biri takip edebiliyor.

İstanbul Nikah Salonları
Ankara Nikah Salonları
İzmir Nikah Salonları

ÇİFTLERİN İLK BAŞVURUDA BERABER BULUNMALARI ZORUNLUDUR.

Eğer nişanlınız yurt dışında, başka bir şehirde veya askerdeyse evrakları tamamladığınız takdirde dosya açılabiliyor, döndüğünde de imzası alındıktan sonra tarih alabiliyorsunuz. Aynı şekilde ayrı şehirlerde müracaat da mümkün olabiliyor. Bu durumda, müracaatı alan evlendirme memurlukları derhal karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler. Her iki evlendirme memurluğunda evlenmeye esas olacak belgeler tamamlanır ve bir dosyada birleştirilmek üzere evlenme akdinin yapılacağı yer evlendirme memurluğuna gönderilir.

Yerleşim yeri köy ya da belde olan ve yabancı uyruklu kişilerle evlenecek Türk vatandaşları, yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu il veya ilçe belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat edebilirler.

Başvuruda istenen evraklar:

Başvurunuzu bir defada tamamlamak için aşağıdaki evrakları hazırladıktan sonra nikah memurluğunuza gidebilirsiniz. Fakat sizden ayrıca bilgi formunu ve evlendirme beyannamesini doldurmanızı ısteyecekler, bunları önceden temin edebileceğiniz gibi evraklarınızla gittiğinizde de doldurabilirsiniz.

Başvuruyu yapmaya gittiğiniz gün; nikah günü aynı zamanda düğün yapmayı düşünüyorsanız mekanı da önceden belirlemiş olmanız gerekiyor. İstediğiniz gün ve saatte nikahınızın gerçekleşmesini istiyorsanız çok erken başvuruda bulunun, yaz ayları için 6 ay kala sürekli arayarak düşündüğünüz ay için başvuruların hangi tarihte başlacayağını öğrenebilirsiniz. Unutmayın, Türkiye’de senede 600.000; İstanbul’da ise 110.000 kişi evleniyor (TÜİK, 2003). İstediğiniz zamanı ayarlayabilmek için erken davranmakta yarar var.

1. Evlenme beyannamesi: (bu beyanname iki kopya olarak düzenlenir).

2. Nüfus cüzdanları ve fotokopileri: (Fotoğraflı olması gerekiyor)!!

3. Sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu: Hükümet Tabibliği, Sağlık Ocağı veya Kadıköy Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden onaylanmış evlenme raporu (Evlenmeye engel hastalığın bulunmadığını gösteren sağlık raporu-rapor alınmazsa evlenme yapılamaz.)

4. İkametgah Belgesi: Çiftlerden birinin ilgili ilçede oturduğunu belgeleyen ikametgah

5. Vesikalık Fotoğraf: Verilecek 4’er adet fotoğrafın, renkli ve ön cepheden sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından, son altı ay içerisinde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilir. (İlçelerde fotoğraf adedi ile ilgili uygulamalar farklılık gösterebilir, telefonla teyit edebilirsiniz).

6. Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi: Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış son medeni hallerini belirten nüfus kayıt örnekleri, kişinin tam künyesi ile nüfus açısından evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmadığını gösterdiği için evlenme ehliyet belgesi olarak kabul edilir. Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından; kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. İstanbul’da konsolosluğu bulunmayan yabancılar için Ankara’da bulunan Büyükelçiliklerinden alınan bekarlık belgelerinin Dışişleri Bakanlığı’nca onaylatılması gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

7. Yaşı küçük olanlar için Rıza Belgesi: Yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri anne, baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında onların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgelerinin imzalanmış olarak getirilmesi halinde bu imzaların o şahıslara ait olduğunun yetkili merciler tarafından tasdik edilmiş olması şarttır. Rıza belgeleri anne ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Bu takdirde imza tasdiki evlendirme memurunca yapılır. Anne ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

Bunları Unutmayın:

1. Yukarıda listelenenler zorunlu olarak tüm belediyeler tarafından istenen evraklar, ancak bazı belediyeler bunların yanında bir adet dosya veya belirlenen tutarda pul gibi eklemeler yapabilir, ikametgahınızın bulunduğu belediyeye telefon açarak listeyi temin edebilirsiniz.

2. Nikah daireleri başvuruları genellikle saat 11.00’e kadar kabul ediyorlar, öğlen saatini geçirirseniz başvuru masası kapanmış olacaktır.

Beyannameyi doldururken dikkat edilmesi gerekenler:

Evlenme Beyannamesi’nin bütün bölümleri okunaklı kitap harfleri ve dolmakalem, pilot kalem veya daktilo ile doldurulur. Doğum tarihleri gün, ay ve yıl olarak tam yazılır.

Nikah memuru

Eğer nikah dairesinde değil de başka bir mekanda evlenmek istiyorsanız nikah memurunu düğün yerine çağırabilirsiniz. Başvurunuzu yaptığınız zaman evlenmek istediğiniz gün, zaman ve yeri bildirmeniz gerekiyor. Size gün ve saat verdiklerinde nikah memurunun CEP TELEFON NUMARASINI İSTEMEYİ UNUTMAYIN.

Nikah dairesi dışında kıyılan nikahlar için nikah dairesine ve nikah kıyıldıktan sonra da memura ek bir ücret ödeniyor. Nikahın yapılacağı yere göre (5 yıldızlı oteller, 4 yıldızlı oteller, tekne veya nikah salonu) fiyatlar değişiyor.

Nikah şahitleri

Nikah şahitlerinize önceden karar verin, nikah kıyılmadan hemen önce şahitlerinizin isim, soyadı ve mesleğini nikah memuruna bildirmek gerekiyor. Son dakikada telaş yaşamamak için nikah şahitlerinizle ilgili bilgileri bir kağıda yazıp düğünden/nikahtan önce memura teslim etmek üzere bir yakınınıza verebilirsiniz. Şahit olabilmek için reşit ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. Görüşleri itibarıyla mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar. Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir.

Sağlık kontrolü

Yeni evlenecek kişilerin sağlık kontrolü yaptırmaları gerekiyor, nikah için başvuru yaptıktan hemen sonra belediyede yakında bir hastane sorabilirsiniz. Özel hastanelerin yaptığı testler kabul edilmeyebilir; bu yüzden sormadan testlerinizi yaptırmayın. Kan testi ve verem savaş röntgen sonuçlarını nikah memurluğuna teslim etmeniz yeterli. Bir günde bütün bu işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Gelin adayının soyadı

Yeni düzenlemelere göre gelin adayının eşinin soyadını kullanması zorunlu değil, ancak bunu başvuru esnasında belirtmeyi unutmayın. Nikah kıyıldıktan sonra evlilik cüzdanında soyad değiştiği için işlemler daha zor, çünkü mahkeme kararı gerekiyor. Her iki soyadını birlikte kullanmak da mümkün.

(Kadın koca soyadı ile birlikte önceki soyadını da taşımak istediğini evlenme akdi sırasında yazılı olarak evlendirme memurluğuna, evlenme akdi sırasında müracaat etmemiş ise daha sonra nüfus müdürlüğüne başvurarak yazılı olarak talep edebilir. Önceki soyadı, koca soyadı ile birlikte tescil edildikten sonra, kadın sadece koca soyadını taşımaya karar verirse bu ancak mahkeme kararı ile mümkün olur. Soyadı ile ilgili talep bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir).

EK NOTLAR:

Vekil Eliyle Müracaat
Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.

Müracaatta Usul
Müracaat, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “evlenme beyannamesi” ile yapılır.

Müracaat sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, müracaatı kabul eden memur tarafından yapılır.

Taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur iseler, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.

Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.

Müracaat sözlü olarak da yapılabilir. Bu takdirde sözlü müracaat evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır. Evlendirme memurları tarafından da imzalar tasdik edilir.
Evlenme bildirimi yazılı hale getirilmediği sürece diğer işlemlere başlanılmaz.

İmza Atamayanlar ve Bedeni Eksiklikleri Olanlar 

Evlenmek için müracaat edenlerden imza atamayanlar olduğu takdirde, imza edeceği yerlere sol elinin işaret parmağının izi alınır. Varsa kendi adına kazılı bulunan mührü de basılır. Sol el işaret parmağının bulunmaması halinde parmak izi sırası; başparmak, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak şeklindedir. Eğer sol elinin parmakları eksikse, parmak izi sırasına göre mevcut olan parmağın izi alınır. Sol elin olmaması halinde sağ el için, sol elde belirtilen işlem uygulanır ve bu durum beyanname üzerinde açıklanarak evlendirme memurunca imza edilip mühürle tasdik edilir.

Sağır ve dilsizlerin evlenmeye dair isteklerini özel işaretlerle belirlemeleri iradelerini açıklamaları manasına gelir. Gerek müracaat sırasında ve gerekse tören sırasında ihtiyaç duyulduğu takdirde, bu özel işaretlerden anlayanlar aracılığıyla işlem sonuçlandırılır. Bu gibi hallerde aracılık yapanların da imzaları alınır.

 
Yukarıda yazılı tüm bilgiler T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.