Gösteriliyor: 1 - 9 of 9 Sonuçlar
Blog Hukuksal Konular

Kadınların Evlendikten Sonra da Bekarlık Soyadını Kullanması Mümkün mü?

Türkiye’de Evlendikten Sonra Kadının Bekarlık Soyadını Kullanabilmesi İçin Alınan Yeni Karar Türkiye’de Anayasa Mahkemesi, evlilik sonrası kadının sadece kocasının soyadını almasını zorunlu kılan kuralın iptali yönünde bir karar aldı. Bu önemli karar, kadınların evlendikten sonra kızlık soyadlarını kullanmalarının önündeki yasal engeli kaldırıyor. Daha önceki uygulamada, kadınlar bekarlık soyadlarını, kocalarının soyadları yanında kullanabiliyordu. Ancak, sadece bekarlık …

Blog Hukuksal Konular

Belediye – Nikah İşlemleri

Evlilik tek tarafın beyanıyla yapılamayacağı için ÇİFTLERİN İLK BAŞVURUDA BERABER BULUNMALARI ZORUNLUDUR. Nikah işlemleri için damat veya gelin adayının bağlı bulunduğu semtin nikah memurluğuna çiftlerin şahsen ve birlikte başvurmaları gerekmektedir. Sadece bir kez birlikte gidip imzalarınızı attıktan sonra işlemleri taraflardan biri takip edebiliyor. İstanbul Nikah Salonları Ankara Nikah Salonları İzmir Nikah Salonları ÇİFTLERİN İLK BAŞVURUDA BERABER …

Blog Hukuksal Konular

Yurtdışında Evlilik

Yurt dışında, Türk vatandaşı kadın ve erkek veya Türk vatandaşı ile yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir. Böyle bir evlenme, Türk mevzuatına aykırı olmaması şartıyla Türkiye’de geçerlidir. Evlenenlerin her ikisi de Türk vatandaşı ise koca tarafından, yalnız biri Türk ise Türk vatandaşı tarafından yabancı yetkili makamdan alınacak belgenin en geç bir ay içerisinde …

Blog Hukuksal Konular

Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi

Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirmememurluğunca kabul edilerek, …

Blog Hukuksal Konular

Evlenme Ehliyeti ve Şartları

Türk kanunlarına göre, evlenebilmek için reşit ve mümeyyiz olmak ve aşağıdaki diğer ek şartları taşımak gereklidir: 1 – Reşit olmak Y 18 yaşını doldurmuş erkek ve kadın kendi rızaları ile evlenme ehliyetine sahiptir. Y Ana baba rızası ile evlenmelerde kadının ve erkeğin 17 yaşını bitirmesi gerekir. Beyanın arkasına ebeveyn/vekil onayı alınmalı ve imza, noter, resmi …

Blog Hukuksal Konular

Evlenmeye İtiraz

Evlenme dosyası hazırlanırken evlenme gününden önceki günün mesai saati bitimine kadar ilgililerce, tarafların evlenmeye ehil olmadıkları veya evlenme engellerinden birinin bulunduğunu ileri sürerek evlenmenin yapılmasına yazılı olarak itiraz edebilirler. Evlenme gününde yapılan itirazlar kabul edilmez. Evlenme engelleri dışında bir sebebe dayanarak itiraz dilekçesinde itiraz edenin açık kimliği, adresi ile imzası bulunması şarttır. İtiraz evlenme engellerinde …

Blog Hukuksal Konular

Evliliğin Feshi

Evliliğin feshi, iptali veya butlanı; Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın kesinleşmesi ile evlilik birliğinin son bulmasıdır. Aile Kütüğüne Tescile İlişkin Esaslar Kadının koca hanesindeki kaydı kapatılıp, bir önceki soyadını alarak bu evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu hanedeki nüfus kaydı canlandırılır. Evliliğin feshi, iptali veya butlan tarihi kararın kesinleştiği tarih olup, Medeni Kanunun öngördüğü 300 günlük kanuni bekleme …

Blog Hukuksal Konular

Savcılığa Bildirilecek Evlilikler

Batıl ve Kusurlu Evlenmeler, Nüfus Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilir. Batıl ve Kusurlu Evlenmeler İlçe nüfus müdürlüğüne gönderilen evlenme bildirimleri üzerinde yapılan ilk inceleme sonucunda: a) Evlenmenin kanunen yetkili kılınmış memurlarca yapılmadığının anlaşılması, aile kütük kayıtlarına göre karı kocadan birinin başkasıyla evli olduğunun tespit edilmesi veya karı koca arasında evlenmeye mani derecede kan ya da kayın …

Blog Hukuksal Konular

Evlilikte Mal Rejimi

Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesi ile kanunda belirlenen “Mal Ayrılığı Rejimi”, “Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi” ve “Mal Ortaklığı Rejimi” nden birini de kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilir. Tarafların …