Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Foça’da ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

Nikah İşlemleri – Gerekli Belgeler

1. Fotoğraflı nüfus cüzdanları ve fotokopileri

2. Altışar adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

3. Evlenecek çiftlerin Nüfus Müdürlüğünden alacakları evlenme ehliyet belgesi

4. Sağlık Raporu

Yabancı Uyruklular – Gerekli Belgeler

1. Bağlı bulunduğu Konsolosluktan alınacak Türkçe Bekârlık Belgesi (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatılacaktır. Bekârlık Belgelerinde; Ad, soyadı, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Bekâr, boşanmış veya dul şeklinde uygun olan) yazılacaktır. (Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.) Bekârlık Belgelerinde evlenmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunacaktır.

2. Bekârlık Belgesi, Kimlik ve Pasaportlar, Yeminli Tercüman Bürolarınca Türkçe tercümesi ile birlikte Notere tasdik ettirilecektir.

3. Çiftler Türkçe bilmiyorlarsa, Evlenme Beyannamesi 3 adet doldurulduktan sonra çiftlerin diline tercüme ettirilerek Noterden onaylatılacaktır. Müracaatta ve nikahta tercüman bulunduracaklardır.

4.  Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir.

İzin Belgesi

Y Nikahını Belediyemizde yaptırmak isteyip de Akyurt’ta ikamet etmeyen çiftler, bağlı bulundukları Belediyeden izin belgesi alarak müracaata geleceklerdir.

Y Akyurt’ta ikamet edip izin belgesi almak isteyenler Sağlık raporu, 8’er fotoğraf, nüfus cüzdanlarının asılları ve 3’er adet Kimlik fotokopisi, 3 Adet Adresli Nüfus Kayıt Örneği ile birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.

Y İzinleme Belgesi alacak olan çiftler birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Açıklamalar

Y 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşından gün almış kadın ve erkek mahkeme kararı ile evlenebilir.
Y 17 yaşını dolduran, 18 yaşından gün almış kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.
Y Vasi olanlar ise vasi kararı getirecek ve vasisinin izni ile evlenebilecektir.
Y Anne, baba ve vasiler nüfus cüzdanları ile birlikte müracaat esnasında ve nikah esnasında hazır bulunacaktır.
Y Kendi soyadını kullanmak isteyen bayan 2 adet soyadı dilekçesini memurluğumuza verecektir.(Matbu form memurluğumuzdan alınabilir.)
Y Medeni hali dul ve boşanmış olan bayanlar, 300 gün geçmedikçe evlenemezler. Evlenmeleri için mahkemeden “İddet Müddetinin” kaldırma kararını getirmeleri gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Fevzi Paşa Mah. 191 Sok. No:3 Foça / İzmir
Telefon: 0232 812 1127
Websitesi: foca.bel.tr