Gösteriliyor: 1 - 1 of 1 Sonuçlar
Blog

Nikahta ayağa basma geleneği

Ayakkabı hemen hemen her kültürde özgürlüğü sembolize etmekte idi.Antik Roma’da köleler ayakkabı giyemezlerdi.Bazı inanışlara göre de ayakkabısı olanın iyi bir kadere sahip olduğu düşünülürdü. Ev taşırken ayakkabı fırlatmak eski hayatın gidişatını değiştirmeye,düğün arabasının arkasına çocuk ayakkabısı bağlamak,doğacak çocuğun kaderinin iyi olmasına işaretti. Evlilikte egemenliğe işaret eden ayağa basma geleneğinin kökü Antik Roma’ya dayanır.Kökeni gelinin damadı …