Çoğunlukla geçimsizlik olarak gösterilen ayrılma sebebinin altında neler var?

Y Evlilik öncesi eşlerin yeteri kadar birbirini tanımamaları ön plana çıkmakta.

Y Sosyo-ekonomik ve kültürel olarak farklı çevreden gelmek de eşler arası uyumu güçleştirmekte.

Y Özgürlük kısıtlama her iki taraf açısından da iletişim sorunu yaratmakta.

Y Anlaşılmazlık da evliliği çökerten en önemli unsurlardan biri.

Y Ailelerin çiftlere müdahalesi de birçok sorunun doğmasını ve çabucak büyümesini tetiklemekte.

Y Evlilikten beklenen gereksinimlerin çiftler tarafından karşılanamamış olması.

Y Kadının ekonomik özgürlüğü bazı ailelerde beklenti düzeyini artırmakta ve haklarını arama yetisini kazandırmakta.

Y Kıskançlık eşler arasındaki hoşgörü ve güveni zedelemekte.Uyumu ve mutluluğu engellemekte.

Y Evlilikte şiddete maruz kalma ise en büyük boşanma alarmı…