Evliliğin feshi, iptali veya butlanı; Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın kesinleşmesi ile evlilik birliğinin son bulmasıdır.

Aile Kütüğüne Tescile İlişkin Esaslar

Kadının koca hanesindeki kaydı kapatılıp, bir önceki soyadını alarak bu evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu hanedeki nüfus kaydı canlandırılır.

Evliliğin feshi, iptali veya butlan tarihi kararın kesinleştiği tarih olup, Medeni Kanunun öngördüğü 300 günlük kanuni bekleme süresi bu tarihten itibaren başlar. Yabancı mahkemelerce verilen evliliğin feshi, iptali veya butlanı kararlarının Türkiye’de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilmesi halinde, yabancı mahkemenin kesinleşme tarihi, evliliğin feshi veya iptali tarihi olarak kabul edilir.

Evliliğin Feshi, İptali veya Butlanı Kararlarının Tescili

Mahkeme yazı işleri müdürü tarafından iki örnek olarak gönderilen evliliğin feshi, iptali veya butlanı kararları aile kütüklerine işlenir.

Vatandaşlığımıza Alınmış Kadının Evliliğinin Feshi, İptali veya Butlanı

Kocası ile vatandaşlığımıza alınan ya da Türk vatandaşı ile evlenmesi nedeniyle vatandaşlığımızı kazanıp kocasının kütüğüne kocasının soyadı ile tescil edilen kadının evliliğinin feshine, iptaline veya butlanına karar verildiği takdirde, bulunduğu yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında, mahkeme kararında belirtilen soyadıyla; mahkeme kararında soyadı belirtilmemiş ya da mahkeme kararı yabancı yetkili mahkemelerce verilip, Türk hakimince tanınmış veya tenfiz kararına bağlanmış ise, evlenmeden önceki soyadı ile tescil edilir.

Ancak, evlenmeden önce soyadının bulunmaması veya tespit edilememesi halinde, kadının yazılı talebi üzerine mülki idare amirinin uygun göreceği soyadı ile tescil edilir. Boşanan kadının başvurusu sağlanamadığı takdirde, aile kütüğündeki “soyadı” alanı boş bırakılır.

 
Yukarıda yazılı tüm bilgiler T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.